kitaran virityskoneistot
perhokoukut, kolmihaarakoukut, viehelukot, tarrasilmät
kitaraefektit, kitarat, bassot, virityskoneisto

Nitroselluloosapohjamaali harmaa (tummille pinnoille) spray 500ml

Startsidan > Gitarrdelar gitarrtillbehör Instrumentbygge tillbehör > Gitarrdelar gitarrtillbehör OL / SPG / Boston > Färg, lack

Nitroselluloosapohjamaali harmaa (tummille pinnoille) spray 500ml
Tuotekoodi
NSS1651
Toimituskulut alk.
26,75 €
21,57 € MOMS 0,00 %
st

Tuote NSS1651. Nitroselluloosapohjamaali harmaa (tummille pinnoille) spray 500ml. Kitaroiden lakkaukseen vintagetyylillä. Nitroselluloosapohjamaali spray purkissa 500 ml. MUISTA AINA TEHDÄ KOEMAALAUS SAMANLAISEEN PINTAAN KUIN VARSINAINEN KOHDE, NÄIN VARMISTUT LAKAN SOPIVUUDESTA KOHTEESEEN JA NÄET MILTÄ SÄVY PINNASSA NÄYTTÄÄ !

Nitrocellulosalack har använts på gitarrer sedan 1950- och 60-talet på grund av dess egenskaper och förmodligen också när andra typer av lack inte var lätt tillgängliga. Lack t.ex. börjar knäcka när du blir äldre och markerar instrumentets vintage utseende. Eftersom det är en lack tillverkad i enlighet med gamla traditioner, är det värt att notera att det finns vissa material till exempel. vissa stoppningsmaterial, etc. ... som vid kontakt med nitrocellulosalacken kan få instrumentet att "etsa".

Använd denna aerosol endast i väl ventilerade, torra områden med en temperatur på minst 15'C. Aerosoler producerar mycket fint damm, tar bort eller täcker föremål som inte behöver upphöra. Bär alltid skyddskläder / handskar / glasögon!

Skaka sprutan väl (upp och ner) i några minuter. Testa lacken med en liten bit trä, metall etc. Se till att området som ska målas är rent, dammfritt, fett etc.
Håll sprutan vertikalt cirka 20 cm från det område som ska målas. Flytta burken långsamt från sida till sida och börja spruta medan du håller ett jämnt avstånd. När du ändrar riktning, tryck inte på nebulisatorn för att börja spraya igen efter att du har ändrat riktning. Applicera ett tunt lager lack och vänta 10 minuter innan du applicerar nästa. Det kan ta några dagar innan lacken når maximal styrka.

När du har använt aerosolen, håll ner burk och spraya tills endast munstycket blir gas. Nu kan du lagra det säkert för framtida bruk.


Merkinnät
1272/2008 (CLP)

GHS08 - GHS07 - GHS02 - GHS09

Huomiosana Vaara
Vaaralausekkeet
H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H315 Ärsyttää ihoa.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H332 Haitallista hengitettynä.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Turvalausekkeet
P251 Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
P210 Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty.
P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
P262 Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin.
P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/ 122 °F lämpötiloille.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
Ingredienser

Märkningsuppgifter
1272/2008 (CLP)
GHS08 - GHS09 - GHS07 - GHS02
Signalord Fara
Faroangivelser
H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332 Skadligt vid inandning.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelser
P251 Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. - Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P262 Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

tech

Katso myös

Musicman pickup cover with holes 4 strings black
Tuote SMS21233. Musicman pickup cover with holes 4 strings black. 
4,00 €
BASST01CR, nelikielisen basson talla, kromi
Tuote 104685. BASST01CR, nelikielisen basson talla, kromi. Boston Musical Products tai Korea, riippuen varastotilanteesta. Hyvä talla, laadukas pinnoitus, kuulunut valikoimiimme... 
22,00 €
ALNICO 5 flat top magnets for guitar pickups
Tuote 102040. ALNICO 5, magneetti Ø 5mm (0.195") ALNICO 5 flat top magnets for guitar pickups soveltuvat ylä, ala ja keskimikin magneeteiksi (FRM). Vintage non staggered... 
1,62 €
Nitroselluloosalakka Musta spray 500ml kitaroille
Tuote 104558. Nitroselluloosalakka kitaroille spraypurkki 500 ml, black. Kitaroiden lakkaukseen vintagetyylillä. Nitroselluloosalakka spray purkissa 500 ml. 
26,75 €
Nitroselluloosalakka spray Lake Placid Blue Metallic 500ml kitaroille
Tuote NSS 1646. Nitroselluloosalakka kitaroille spray 500 ml, Lake Placid Blue Metallic. Kitaroiden lakkaukseen vintagetyylillä. Nitroselluloosalakka spray purkissa 500... 
30,00 €
Cloth covered push-back wire stranded White 18 AWG 1m
Monisäikeistä laadukasta pushback vintagelankaa !!! 
2,60 €
Stereoplugi, kulma, metalli 6.3 litteä
Tuote 107472. Stereoplugi kulma metalli 6.3 mm. Juotettava keskijohto, vaippa puristuu tiukasti runko-osan ja kannen väliin, runko-osassa lisäksi koukku joka estää vaipan... 
1,60 €
Nitroselluloosalakka kitaroille spraypurkki 500 ml, vintage white
Tuote 104228. Nitroselluloosalakka kitaroille spraypurkki 500 ml, vintage white. Kitaroiden lakkaukseen vintagetyylillä. Nitroselluloosalakka spray purkissa 500 ml. Vintage... 
26,75 €
ST -tyylinen tonenuppi mint STNUPTMI
Tuote 101853. Potentiometrin nuppi. ST -tyylinen tonenuppi mint STNUPTMI. Korkeus n. 13 mm , leveys n. 17/25 mm. Boston Musical Products tai Korea, riippuen varastotilanteesta. 
1,00 €
tech
SP-Elektroniikka Oy
Merikoskenkatu 12
FI-90500, Oulu
Oulu
FINLAND
+358-8-5565 858
tilaukset(at)spelektroniikka.fi
1007918-9