SP-Elektroniikka ... Pienen puuhastelijan asialla jo vuodesta 1984

Nitroselluloosapohjamaali harmaa (tummille pinnoille) spray 500ml

Etusivu > Soitinrakennustarvikkeet > Soitinrakennustarvikkeet OL / SPG / Boston > Maalit

Nitroselluloosapohjamaali harmaa (tummille pinnoille) spray 500ml
Tuotekoodi
NSS1651
EAN
0000000207348
Toimituskulut alk.
26,75 €
21,57 € ALV 0,00 %
kpl

Tuote NSS1651. Nitroselluloosapohjamaali harmaa (tummille pinnoille) spray 500ml. Kitaroiden lakkaukseen vintagetyylillä. Nitroselluloosapohjamaali spray purkissa 500 ml. MUISTA AINA TEHDÄ KOEMAALAUS SAMANLAISEEN PINTAAN KUIN VARSINAINEN KOHDE, NÄIN VARMISTUT LAKAN SOPIVUUDESTA KOHTEESEEN JA NÄET MILTÄ SÄVY PINNASSA NÄYTTÄÄ !

Nitroselluloosalakkaa on käytetty kitaroissa jo 50- ja 60-luvuista lähtien sen ominaisuuksien vuoksi ja varmaankin myös siksi kun muunlaisia lakkoja ei ollut silloin helposti saatavissa. Lakka mm. alkaa halkeilemaan ja kellastumaan ikääntyessään jolloin instrumentin vintage ulkonäkö korostuu. Koska kyseessä on vanhoja perinteitä kunnioittaen valmistettu lakka, kannattaa huomioida että on joitain materiaaleja mm. jotkin pehmustemateriaalit jne ... joiden kanssa kosketuksessa ollessaan nitroselluloosalakalla lakattu instrumentti voi alkaa "syöpymään".

Käytä tätä aerosolia vain hyvin ilmastoiduissa, kuivissa tiloissa, joiden lämpötila on vähintään 15'C. Aerosolit tuottavat paljon hienoa pölyä, poista tai peitä kaikki esineet, jotka eivät tarvitse lakkaa. Käytä aina suojavaatetusta / käsineitä / laseja !

Ravista suihkepurkkia hyvin (ylöspäin alaspäin) muutaman minuutin ajan. Testaa lakka pienellä puu-, metalli- jne. Kappaleella. Varmista, että maalattava alue on puhdas, pölytön, rasvaton jne.
Pidä sumutinta pystysuunnassa noin 20 cm maalattavasta alueesta. Siirrä tölkkiä hitaasti sivulta toiselle ja aloita ruiskutus pitäen samalla tasainen etäisyys. Kun muutat suuntaa, älä paina sumuttimesta aloita sumutus uudelleen kun olet vaihtanut suunnan. Levitä ohut lakkakerros ja odota 10 minuuttia, ennen kuin ruiskutat seuraavaa. Lakan maksimaalisen lujuuden saavuttaminen voi kestää muutaman päivän.

Kun olet käyttänyt aerosolia, pidä purkkia alaspäin ja suihkuta, kunnes suuttimesta tulee vain kaasua. Nyt voit säilyttää sen turvallisesti tulevaa käyttöä varten.


Merkinnät
1272/2008 (CLP)

GHS08 - GHS07 - GHS02 - GHS09

Huomiosana Vaara
Vaaralausekkeet
H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H315 Ärsyttää ihoa.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H332 Haitallista hengitettynä.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Turvalausekkeet
P251 Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
P210 Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty.
P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
P262 Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin.
P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/ 122 °F lämpötiloille.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
Ingredienser

Märkningsuppgifter
1272/2008 (CLP)
GHS08 - GHS09 - GHS07 - GHS02
Signalord Fara
Faroangivelser
H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332 Skadligt vid inandning.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelser
P251 Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. - Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P262 Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

tech

Asiakkaat ostivat myös

Ovaalikanta kromi puuruuvi 2515CRW
104116
Tuote 104116. Ovaalikanta kromi puuruuvi 2515CRW. 2.5 x 15 mm, wood, CR, oval. Soitinrakentelussa käytettäviä ruuveja. Mounting... 
0,15 €
Nitroselluloosalakka Musta spray 500ml kitaroille
104558
Tuote 104558. Nitroselluloosalakka kitaroille spraypurkki 500 ml, black. Kitaroiden lakkaukseen vintagetyylillä. Nitroselluloosalakka... 
26,75 €
Nitroselluloosalakka kitaroille spraypurkki 500 ml, "tinted clear coat"
104227
Tuote 104227. Nitroselluloosalakka kitaroille spraypurkki 500 ml, "tinted clear coat" (neck amber). Kitaroiden... 
26,75 €
Nitroselluloosalakka kitaroille vaapuille spraypurkki 500 ml, kirkas gloss pintalakka
103231
Tuote 103231. Nitroselluloosalakka kitaroille vaapuille spraypurkki 500 ml, kirkas... 
26,75 €
Nitroselluloosalakka Tobacco Brown perfect for Honey Burst kitaroille spray 500 ml
100112
Tuote 100112. Nitroselluloosalakka Tobacco Brown perfect for Honey Burst kitaroille spray... 
26,75 €
tech
SP-Elektroniikka Oy
Merikoskenkatu 12
FI-90500, Oulu
Oulu
FINLAND
puh. +358-8-5565 858
tilaukset(at)spelektroniikka.fi
Y-tunnus: 1007918-9