Zap Z Poxy 5-minuters snabblim flaskor 2 x 59 ml = 118 ml

Startsidan > Nya produkter

Zap Z Poxy 5-minuters snabblim flaskor 2 x 59 ml = 118 ml
Tuotekoodi
SZP22454
Toimituskulut alk.
20,00 €
16,13 € MOMS 0,00 %
st
Produkt SZP22454. Zap Z Poxy 5-minuters snabblim flaskor 2 x 59 ml = 118 ml. Typiskt är en sådan 5-minuters torkningspoxi precis rätt om exempelvis epoxihuvuden formas. Torkhastigheten är inte för snabb, 30 min med lim tar tid med epoxidändarna för mycket. Lim i färg är faktiskt ganska ljust. Båda ämnena placeras lika mycket som en bit kartong, till exempel och blandas med en matchning.

Merkinnät
1272/2008 (CLP)

GHS07 - GHS09

Vaaralausekkeet:
H315 Ärsyttää ihoa.
H315
Irriterar huden.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H317
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Ärsyttäävoimakkaasti silmiä.
H319
Orsakar allvarlig ögonirritation
H411 Myrkyllistävesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.


Turvalausekkeet:

P273 Vältettävä päästämistäympäristöön.
P273
Undvik utsläpp till miljön
P280 Käytettäväsuojakäsineitä.
P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedelläja saippualla.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/...
P333+P313 Jos ilmenee ihoärsytystätai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.
P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

tech

Katso myös

!!! Uutuus !!!
Paristokotelo 9V 6F22 / 6LR61 / PP3 kannella kytkimellä ja johdoilla
Tuote SPR21120. Paristokotelo 9V 6F22 / 6LR61 / PP3 kannella kytkimellä ja johdoilla. Koko n. 21 x 35 x 70 mm. Johto n. 15 cm. 
2,00 €
tech
SP-Elektroniikka Oy
Merikoskenkatu 12
FI-90500, Oulu
Oulu
FINLAND
+358-8-5565 858
tilaukset(at)spelektroniikka.fi
1007918-9